Home Adobe Assets Lightroom Assets 20 LightRoom presets by Dmitry Lazykin (@dimalazykin)

20 LightRoom presets by Dmitry Lazykin (@dimalazykin)

Download free – Tải về miễn phí: 20 LightRoom presets by Dmitry Lazykin (@dimalazykin)

Gói bao gồm 20 preset màu tuyệt đẹp cài đặt sẵn dành cho Lr. Gói mang màu sắc vô cùng đa dạng, thích hợp với mọi địa điểm, và mọi điều kiện ánh sáng.

Preset mang sắc màu ở nhiều nơi trên thế giới: “Abu Dhabi”, “Baku”, ‘Bentley”, “Berlin”, “Cappadocia”, “Commerce”, “Dubai Desert”, “Dubai Night”, “Hong Kong Rooftop”, “Hong Kong Sunset”, “Italy Lake”, “Italy Stars”, “Lisbon”, “Paris Football”, “Paris Olegcricket”, “Paris Portrait”, “Rooftop”, “Switzerland”, “Switzerland Bentley”, “Switzerland Lake”.

Thông tin chi tiết:

  • 20 bright presets for LightRoom and LightRoom Mobile
  • Travel and Nature
  • Travel and Lifestyle
  • Commercial editing
  • Clean, light shades
  • Rich colours
  • Tương thích: Adobe Lightroom 4-6 and Lightroom CC
  • Read more

Size: 27.8 Mb
Download: https://vinload.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*