Home Premium Tutorials Andrew Kearns – Mastering Lightroom & Photoshop Fundamentals Workshop

Andrew Kearns – Mastering Lightroom & Photoshop Fundamentals Workshop

Download free – Tải về miễn phí: Andrew Kearns – Mastering Lightroom & Photoshop Fundamentals Workshop

Khóa học làm chủ các công cụ trong Lightroom và Photoshop và cung cấp kiến thức chuyên sâu mà bạn cần để kiểm soát độ tương phản và màu sắc và tạo ra hình ảnh khác biệt.

Thông tin chi tiết:

Size: 3.16 Gb
Download: https://vinload.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*