Home Premium Tutorials Animated Loops with James Curran – Motion Design School

Animated Loops with James Curran – Motion Design School

Download free – Tải về miễn phí: Animated Loops with James Curran – Motion Design School

An in depth course covering a wide variety of looping animation techniques in After Effects. You’ll learn how to design and animate hypnotic character based loops that people will want to watch again and again and again, forever.

James sẽ sử dụng hơn 15 năm kinh nghiệm của mình với tư cách là một nhà làm phim hoạt hình chuyên nghiệp để dạy cho bạn mọi thứ anh ấy biết về cách tạo các vòng lặp hoạt hình, điều mà anh ấy đã tạo ra RẤT NHIỀU. Cho dù bạn muốn nhân vật của mình chạy, nhảy hoặc quay trong các cảnh 2D, 3D, đó là tất cả của khóa học này.

Thông tin chi tiết:

Size: 1.09 Gb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*