Home Adobe Assets After Efects Assets Bounce Color Winter Lifestyle LUTs Pack

Bounce Color Winter Lifestyle LUTs Pack

Download free – Tải về miễn phí: Bounce Color Winter Lifestyle LUTs Pack

LUTs mùa đông tuyệt vời mới cho tất cả các máy ảnh, được tạo bởi Bounce Color. Xem trước hình ảnh và video được tạo hoàn toàn bằng cách sử dụng gói Phong cách sống mùa đông. Để sử dụng trên các cảnh quay tuyết và cảnh quay mùa đông của tất cả các loại.

Thông tin chi tiết:

  • 3D .cube LUTs.
  • Tương thích: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Davinci Resolve, Final Cut Pro
  • Read more

Size: 71.51 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*