Home CG Assets 3DS Max CGAxis Models Volume 27 Bedrooms

CGAxis Models Volume 27 Bedrooms

Tải về miễn phí – Download free: CGAxis Models Volume 27 Bedrooms

Bộ sưu tập 30 mô hình thiết bị phòng ngủ.

Thông tin chi tiết:

  • max VRay
  • max Mentalray
  • Cinema 4D
  • Cinema 4D VRay
  • FBX
  • OBJ
  • Tương thích: 3ds max 2008
  • Xem thêm tại đây: read more…

CGAXIS-MODELS VOLUME 27 BEDROOMS.zip (download)
308 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*