Home CG Assets 3DS Max CGAxis Models Volume 28 Trees III

CGAxis Models Volume 28 Trees III

Tải về miễn phí – Download free: CGAxis Models Volume 28 Trees III

TREES III là một bộ sưu tập chứa 30 mô hình cây 3D rất chi tiết.

Thông tin chi tiết:

  • max VRay
  • max Mentalray
  • Cinema 4D
  • Cinema 4D VRay
  • FBX 2011
  • OBJ
  • Tương thích: 3ds max 2008 +
  • Xem thêm tại đây: read more…

CGAXIS-MODELS-VOLUME-28-TREES-III.part1.rar (2.00 GB)
sundryupload.com/V5w
CGAXIS-MODELS-VOLUME-28-TREES-III.part2.rar (2.00 GB)
sundryupload.com/V5x
CGAXIS-MODELS-VOLUME-28-TREES-III.part3.rar (1.06 GB)
sundryupload.com/V5y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*