Home CG Assets 3DS Max CGAxis Models Volume 31 Music Studio

CGAxis Models Volume 31 Music Studio

Tải về miễn phí – Download free: CGAxis Models Volume 31 Music Studio

Bộ sưu tập mô hình 3D các thiết bị âm nhạc, dụng cụ phòng thu âm nhạc.

Thông tin chi tiết:

  • max VRay
  • max Mentalray
  • Cinema 4D
  • Cinema 4D VRay
  • FBX
  • OBJ
  • Tương thích: 3ds max 2008
  • Xem thêm tại đây: read more…

CGAXIS-MODELS VOLUME 31 MUSIC STUDIO.zip (download)
1.99 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*