Home Premium Tutorials Chris Orwig – Scenic Portraits Masterclass

Chris Orwig – Scenic Portraits Masterclass

Download free – Tải về miễn phí: Chris Orwig – Scenic Portraits Masterclass

Tìm hiểu cách chụp chân dung với khóa học chuyên sâu này, từ việc chọn thiết bị, cách chụp ảnh đẹp nhất trong suốt quá trình hậu kỳ bằng Lightroom và Photoshop.

Thông tin chi tiết:

  • 26 Lessons
  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 889 Mb
Download: Vinload.Com
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*