Home Premium Tutorials Color Grading: Creating a Cinematic Grade – Skillshare

Color Grading: Creating a Cinematic Grade – Skillshare

Download free – Tải về miễn phí: Color Grading: Creating a Cinematic Grade – Skillshare

Khóa học phân loại màu dành cho người mới bắt đầu mở rộng kiến thức về hiệu chỉnh màu sắc.

Thông tin chi tiết:

  • 10 Lessons (1h 15m)
  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 707 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*