Home Adobe Assets After Efects Assets Digital Cyber ​​Technology Logo Reveal. 8 Color Presets. – Videohive 26624926

Digital Cyber ​​Technology Logo Reveal. 8 Color Presets. – Videohive 26624926

Download free – Tải về miễn phí: Digital Cyber ​​Technology Logo Reveal. 8 Color Presets. – 26624926

Mẫu After Effects chất lượng cao hoạt động mà không cần bất kỳ plugin nào và sẽ hiển thị thành công biểu tượng tuyệt vời ngay cả trong After Effects CS6. Tất cả các đồ họa 3d đã được kết xuất trước, chỉnh sửa và biên dịch trong một mẫu để bạn có tất cả các điều khiển cần thiết.

Thông tin chi tiết:

  • Full HD: 1920×1080
  • No plugins required
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Read more

Size: 1.8 Gb
Download: https://vinload.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*