Home Premium Tutorials Full Time Filmmaker – Updated (09-2020)

Full Time Filmmaker – Updated (09-2020)

Download free – Tải về miễn phí: Full Time Filmmaker – Updated (09-2020)

Trong chương trình này, chúng tôi chia sẻ mọi thứ, từ những điều cơ bản về thiết bị máy móc cần mua và cách sử dụng nó, đến các kỹ thuật quay phim nâng cao, quy trình chỉnh sửa đầy đủ của tôi (trên cả Premiere Pro và Final Cut Pro X) và các bước thực hiện để tiếp cận khách hàng video! Khóa học hiện bao gồm hơn 400 video đào tạo (hơn 80 giờ) và sẽ được cập nhật khi có khóa học mới.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 88 Gb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*