Home Adobe Assets Lightroom Assets Kyle Vollaers Lightroom presets – The Master collection

Kyle Vollaers Lightroom presets – The Master collection

Download free – Tải về miễn phí: Kyle Vollaers Lightroom presets – The Master collection

50 preset màu rất phù hợp với chỉnh sửa ảnh chân dung, phong cảnh, lối sống, ảnh chụp trên không… Với những preset màu này bạn sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp, độc đáo, tông màu riêng biệt.

Thông tin chi tiết:

 • Kiểu file: .xml, .atn
 • 17 Landscape Presets
 • 4 Portrait Presets
 • 2 Underwater presets
 • 2 Astro presets
 • 15 Aerial Landscape Presets
 • 7 Aerial Ocean presets
 • 3 Aerial Urban presets
 • 2 Bonus presets – Reduce noise in your astrophotography photos
 • 2 Lightroom/Photoshop tutorials – In each of these tutorials I teach you my exact workflow in Lightroom/Photoshop for Landscape and Aerial photography
 • 4 Bonus Radial/Graduated filters – Local adjustment filters to add Haze, side glow, darken foreground, and darken the sky
 • Full access to all future updates of the Master collection
 • Dodge & Burn Photoshop action
 • Có hướng dẫn đính kèm

Read more…

Tương thích: Lightroom & Lightroom Mobile

Size: 188 Kb
Download: Link -> Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*