Home Premium Tutorials Lisset Perrier – Dino Composite

Lisset Perrier – Dino Composite

Download free – Tải về miễn phí: SkillShare – Color Grading for Filmmaking: The Vision, Art, and Science

Khóa học cách ghép ảnh, điều chỉnh ánh sáng, tỷ lệ và tông màu để tạo ra một bức ảnh tổng hợp cuối cùng.

Thông tin chi tiết:

Size: 1.41 Gb
Download: Vinload.Com
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*