Home Adobe Assets Lightroom Assets Master Collection 100 3D LUT Profiles for Adobe

Master Collection 100 3D LUT Profiles for Adobe

Download free – Tải về miễn phí: Master Collection 100 3D LUT Profiles for Adobe

Gói bao gồm 100 bộ lọc màu 3D, khả năng tương thích cao hoạt động trên nhiều loại hình ảnh khác nhau.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Photoshop with Adobe Camera Raw 10.5 or later, Lightroom Classic CC 7.3 or later, and Lightroom CC.
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 24.95 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*