Home Premium Tutorials Moment – Youtube Storytelling : How to Make Videos that People Share – Colin & Samir

Moment – Youtube Storytelling : How to Make Videos that People Share – Colin & Samir

Download free – Tải về miễn phí: Moment – Youtube Storytelling : How to Make Videos that People Share – Colin & Samir

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và tài nguyên để kể một câu chuyện hấp dẫn – và có khả năng lan truyền trong sản xuất video Youtube.

Thông tin chi tiết:

Size: 619 Mb
Link – Download: Vinload.Com
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*