Home Sources Aescripts Monkey Suite Bundle – AEScripts

Monkey Suite Bundle – AEScripts

Download free – Tải về miễn phí: Monkey Suite Bundle – AEScripts

Monkey Scripts là một loạt công cụ đột phá dành cho After Effects được thiết kế dành cho cả người mới và chuyên gia. Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo đồ họa chuyển động. Trong thế giới ngân sách thu hẹp và thời hạn eo hẹp, Monkey Scripts là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của bất kỳ nhà thiết kế nào.

Thông tin chi tiết:

  • CircusMonkey v1.04
  • EditMonkey v1.03
  • LayerMonkey_v1.09
  • MonkeyBars v1.07
  • MonkeyCam Pro v1.03
  • ShapeMonkey v1.03
  • TypeMonkey v1.18
  • Tương thích: After Effects 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 4.46 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*