Home Adobe Assets After Efects Assets philmColor – Digital Stocks LUT

philmColor – Digital Stocks LUT

Download free – Tải về miễn phí: philmColor – Digital Stocks LUT

Gói chứa 178 LUT. philmColor là một loạt LUT điện ảnh phim chuyển động lấy cảm hứng từ Creative 3D LUTs được thiết kế và tối ưu hóa cho Đường ống xử lý hình ảnh mới của RED 2 (IPP2).

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 69.2 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*