Home Premium Tutorials Photigy – Photo Editing Tutorial – Retouching Google Glass

Photigy – Photo Editing Tutorial – Retouching Google Glass

Download free – Tải về miễn phí: Photigy – Photo Editing Tutorial – Retouching Google Glass

Trong khóa học hướng dẫn chỉnh sửa ảnh này, chúng tôi sẽ trình bày phần hậu kỳ của ảnh chụp bằng Google Glass. Thách thức chính là tháo kẹp giữ và khôi phục hình dạng ban đầu của phần bên dưới kẹp. Có một nền gradient làm cho nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn.

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://www.photigy.com/school/photo-editing-tutorial-retouching-google-glass/

 

Size: 130 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*