Home Premium Tutorials Skillshare – Styling & Storytelling

Skillshare – Styling & Storytelling

Download free – Tải về miễn phí: Skillshare – Styling & Storytelling – Khóa học tạo kiểu và kể chuyện.

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ dạy cho bạn nghệ thuật tạo kiểu có chủ ý. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn các kỹ thuật như xếp lớp, quy tắc một phần ba, đóng khung, v.v. Chúng tôi cũng sẽ đi vào chi tiết kể chuyện và cách kể chuyện hiệu quả với ảnh của bạn, cách tạo tâm trạng phù hợp và cách thu hút sự chú ý của người xem !

Thông tin chi tiết:

Size: 296 Mb
Download: VinLoad.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*