Home Adobe Assets Final Cut Pro Assets Stomp Opener – Videohive 24344043

Stomp Opener – Videohive 24344043

Download free – Tải về miễn phí: Stomp Opener – Videohive 24344043

Một mẫu slideshow với hiệu ứng năng động dành cho Final Cut Pro. Có 21 vị trí text và 26 vị trí hình ảnh có thể chỉnh sửa và thay thế.

Thông tin chi tiết:

  • Dễ chỉnh sửa
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • 25 frames per second
  • Độ dài: 0:32 min
  • Độ phân giải: 4K (3840×2160p)
  • No plugins
  • Tương thích: Apple Motion 5, Final Cut Pro X
  • Read more

Size: 53.95 Mb
Download: Vinload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*