Home LUTs Taylor Cut Video LUTs for Premiere, Resolve & Final Cut Pro

Taylor Cut Video LUTs for Premiere, Resolve & Final Cut Pro

Download free – Tải về miễn phí: Taylor Cut Video LUTs for Premiere, Resolve & Final Cut Pro – Trị giá $129.99.

Bộ LUTS mang đến diện mạo như những bộ phim boom tấn, được tạo ra bởi Taylor Cut Films. Đây là một bộ LUTs hoàn hảo cho bạn. Xem thêm thông tin tại đây: intenton

Thông tin chi tiết:

  • 8 NEW Video LUTs
  • Cinematic Coloring
  • Magical / Storybook Tones
  • Dynamic Picture Adjustments
  • Tương thích: Adobe Premiere Pro, Final Cut X, and DaVinci Resolve
Size:10.6Mb
Download:Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*