Home Premium Tutorials The Basics: Shoot & Edit a Music Video – Skillshare

The Basics: Shoot & Edit a Music Video – Skillshare

Download free – Tải về miễn phí: The Basics: Shoot & Edit a Music Video – Skillshare

Khóa học quay và chỉnh sửa video nhạc.

Thông tin chi tiết:

  • 9 Lessons (13m)
  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 224 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*