Home LUTs Triune Color: Cinematic LUTs V2 – Triunestore – Bộ LUTs cực hot dành cho Adobe Premiere Pro

Triune Color: Cinematic LUTs V2 – Triunestore – Bộ LUTs cực hot dành cho Adobe Premiere Pro

Download FREE – Tải về miễn phí bộ Triune Color: Cinematic LUTs V2 – Bộ LUTs dành cho Premiere Pro đang được bán trên Triunestore với giá $35.

Bộ Triune Color: Cinematic LUTs V2 là gói chỉnh màu sẵn dành cho Adobe Premiere Pro.

Bao gồm:

  • 30 movie LUTs
  • 70 gói LUTs
  • VLT dành cho Panasonic
  • … và còn rất nhiều bộ LUTs rất hot trong gói bạn xem thêm chi tiết tại đây.

Hướng dẫn:

Size:141Mb
Download:Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*