Home Adobe Assets After Efects Assets Urban Dusk LUT Pack – YCIMAGING

Urban Dusk LUT Pack – YCIMAGING

Download free – Tải về miễn phí: Urban Dusk LUT Pack – YCIMAGING

Các LUT này có giao diện rạp chiếu phim sâu giúp tăng cường tông màu ấm trong khi điều chỉnh tất cả các màu khác theo tông màu da sáng.

Thông tin chi tiết:

  • Arcic LUT File (Works BEST On Low-Light Footage)
  • Valley LUT File (Works BEST On Shaded Tree Footage)
  • Gotham LUT File (Works BEST On Low-Light Footage)
  • SanFran LUT File (Works BEST On Shaded Footage)
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 13 Mb
Download: Vinload.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*